Pozycjonowanie w Czeskich wyszukiwarkach

Pozycjonowanie Czechy - na terytorium Czech, w wyszukiwarce Google i Seznam – to oferta dla firm, posiadających stronę firmową, chcących dotrzeć do klientów na rynku Czeskim. Pomożemy wam aby wasza strona znajdowała się na wysokich miejscach w wyszukiwarkach Google i Seznam na terenie Czech.

  • Opłata aktywacyjna: brak opłaty startowej.
  • Obszar działania Czechy: ustalany indywidualnie - miasta w Czechach, regiony, czy też cały kraj.
  • Minimalny okres trwania współpracy: rok czasu.
  • Sposób rozliczania: raport na podstawie monitoringu online dla Czech.
  • Wytyczne do optymalizacji serwisu: bezpłatne, w ramach pozycjonowania.
  • Dobór słów: bezpłatna pomoc w doborze słów.

POZYCJONOWANIE W CZECHACH - Google / Seznam

Przeczytaj, dlaczego warto eksportować swoje towary i usługi na rynek czeski.

Czechy to państwo położone w środkowej Europie, graniczące z Polską, Słowacją, Austrią i Niemcami, nie posiadające dostępu do morza. Znaczna część terytorium kraju to wyżynne i górzyste tereny Masywu Czeskiego.

Czechy to republika parlamentarna, na której czele stoi prezydent wybierany na pięcioletnią kadencję. Jest on reprezentantem państwa. Do jego kompetencji należy powoływanie i odwoływanie premiera, członków rządu, sędziów oraz członków Rady Czeskiego Banku. Ponadto prezydent zajmuje się też podpisywaniem ustaw.

Władzę ustawodawczą stanowi dwuizbowy parlament. Składa się na niego Izba Deputowanych oraz Senat. Władza wykonawcza to rząd i 14 ministerstw, a sądownicza - Sąd Najwyższy i Sąd Konstytucyjny.

W Czechach najliczniejszą grupą etniczną są Czesi (94%). Główną mniejszością narodową stanowią Słowacy, kolejnymi: Polacy i Węgrzy.

W Czechach rozwijają się różne gałęzie przemysłu, m. in. motoryzacyjny, elektrotechniczny i elektroniczny, maszynowy, zbrojeniowy, chemiczny, odzieżowy, materiałów budowlanych i spożywczy. Wydobywa się surowce mineralne: węgiel kamienny, węgiel brunatny, rudy cynku, ołowiu, uranu, srebra, rtęci oraz grafit. Ważnym elementem gospodarki jest też dosyć mocno schemizowane i zmechanizowane rolnictwo. Użytki rolne zajmują ponad połowę powierzchni kraju. Uprawia się zboża (pszenicę, żyto, jęczmień), ziemniaki, buraki cukrowe, chmiel, rzepak, kukurydzę, owoce i warzywa oraz tytoń. Hoduje bydło, drób, trzodę chlewną.

Czechy należą do ONZ, NATO, OECD, Unii Europejskiej, Rady Europy, strefy Schengen oraz Grupy Wyszehradzkiej. Zgodnie z danymi Banku Światowego, jeśli chodzi o dochody per capita, znajdują się w grupie najbogatszych krajów świata. Ponadto mają jeden z niższych wskaźników nierówności pomiędzy najbiedniejszymi i najbogatszymi obywatelami – wskaźnik Giniego wynosi 26. Tamtejsza gospodarka uchodzi za jedną z bardziej stabilnych – w 2011 roku PKB wynosiło 25 525 USD/1 mieszkańca.

Zamów bezpłatną wycenę

Skontaktuj się z naszym doradcą - odnośnie pozycjonowania w czeskich wyszukiwarkach (Google, Seznam)

Jeśli chcesz, aby Twoja firma była widoczna na terenie Czech, skontaktuj się z nami - wspólnie znajdziemy najlepsze rozwiązanie.

Zadzwoń: +48 601 162 666
Napisz: biuro@icomseo.pl